Tria poètica

Elogi dels diners (Anselm Turmeda)

Diners del fals fan veritat,

i de jutge fan advocat;

savi fan tornar l’home boig,

com més en tingui.

 

Diners fan bé, diners fan mal,

diners fan l’home infernal

i el fan sant celestial,

segons qui els usa.

 

Diners fan bregues i remors,

i vituperis i honors,

i fan cantar predicadors:

Beneïts aquells.

 

Diners alegren els infants

i fan cantar els capellans

i els frares carmelitans

a les grans festes.

 

Diners als prims fan tornar plens

i tornen legítims els bords.

Si diràs “té” a homes sords,

aviat es giren.

 

Diners tornen els malalts sans;

moros, jueus i cristians,

deixant a Déu i tots els sants,

diners adoren.

 

Diners fan ara al món el joc,

i fan honor a molt badoc;

a qui diu “no” fan dir-li “sí”.

Vegeu miracle!

 

Diners, doncs, vulguis aplegar.

Si els pots haver no els deixis nar;

si molts n’hauràs podràs tornar

papa de Roma.

 

Si vols haver bé i no dany

per advocat té Sant Joan.

Totes les coses per ell se fan,

en esta vida.