Tria poètica

Rius Subterranis (Xavier Macià)

Petites veus,

quasi inaudibles.

Després arrels

i mans esteses.

 

L’estiu feixuc

portarà fruits:

la nua carn.

 

Més tard el dol

entre el fenàs

el darrer crit

esgarrapant

la terra humida

 

i el fràgil cant

de la nil clara.

 

Rius subterranis.